Onderwijsinstellingen

Klik hier voor referenties

Gebe Bouw is betrokken bij renovaties van diverse onderwijsinstellingen zoals ROC’s, hogescholen en universiteiten. Timing van de werkzaamheden wordt in goed overleg afgestemd. Aspecten zoals het vermijden van stof- en geluidsoverlast, het optimaliseren van logistieke bouw- en afvalstromen én overleg met gebruikers zijn standaard onderdeel van het Plan van Aanpak, zodat de lessen en processen zo min mogelijk worden verstoord.