Zorginstellingen

Klik hier voor referenties

Eerstelijns en tweedelijns zorg

Gebe Bouw heeft ruime ervaring in het tekenen, bouwen en onderhouden van huisarts- en tandartspraktijken, apotheken, diagnostische centra als ook ziekenhuizen. Projecten in zorginstellingen vragen om een specifieke benadering, waar Gebe Bouw perfect op in kan spelen; zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten. Doordat het team van Gebe Bouw bekend is met de wensen, eisen en werkwijze in zorginstellingen en hier optimaal op inspeelt, kan zorgverlening ongehinderd doorgang vinden. Aspecten zoals het vermijden van stof- en geluidsoverlast, het optimaliseren van logistieke bouw- en afvalstromen én overleg met gebruikers, zijn standaard onderdeel van ons Plan van Aanpak.

Wanneer een project hierom vraagt, wordt actief samengewerkt met Gebe Interieurbouw, Cleanroom Combination Group, RFC Products en Rooms For Care, waarbij vaste inrichting, interieur én exterieur in één beweging worden aangepakt. Inclusief de cleanrooms, patiënten- en onderzoekskamers, OK-ruimtes, apotheken, wachtkamers en het restaurant.